ZARZĄD

Przemysław Olejnik – Prezes Zarządu

Ireneusz Pinczak – Wiceprezes Zarządu

Maciej Cegła – Sekretarz

Wiesława Galińska – Skarbnik

Łukasz Dembski – Członek Zarządu

 


 RADA NADZORCZA

 

Prof. Jan Sandorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wakat – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Umbreit – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Gerard Wesnerowicz – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Fromberg – Członek Rady Nadzorczej


RADA PROGRAMOWA

Andrzej Bobiński – Przewodniczący Rady Programowej

Tadeusz Kuraś – Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Andrzej Rakowski –  Członek Rady Programowej

Zbigniew Romański – Członek Rady Programowej

Bogusław Jędrzejczak – Członek Rady Programowej

Marek Przybylski – Członek Rady Programowej

Joanna Wdzięczna – Członek Rady Programowej


PREZES HONOROWY STOWARZYSZENIA

Eugeniusz Grzeszczak