Lunch w Hotelu Kolegiackim z profesorem François Heisbourgiem

W dniu 25.06. b.r., w Hotelu Kolegiackim w Poznaniu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z  prof. François Heisbourgiem  – doradcą ministra spraw zagranicznych Francji ds. planowania i strategii, byłym ambasadorem tego kraju przy ONZ, przewodniczącym rady Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa, prezesem International Institute for Strategic Studies oraz autorem licznych publikacji dotyczących kwestii strategicznych i międzynarodowych.

Okazją do złożenia wizyty przez profesora w Polsce był udział w konferencji : „NATO. The Enduring Alliance 2016” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zorganizowanej przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie: (http://fwpn.org.pl/aktualnosci/konferencja-nato-the-enduring-alliance-2016-pod-honorowym-patronatem-ministra-spraw-zagranicznych-rp-0uGw53).