Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

W dniu 30 maja 2017 w siedzibie World Trade Center Poznań odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Wzięło w nim udział 29 członków. Zebraniu przewodniczył Pan Łukasz Dembski. Prezes Zarządu – Przemysław Olejnik, omówił sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe Zarządu.

Zebranie jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.