72 Rocznica Zakończenia Okupacji Niemieckiej i Walk o Poznań

23 lutego 2017 roku, przy  Pomniku Żołnierzy Radzieckich, Pomniku Cytadelowców, oraz Pomniku Żołnierzy Alianckich odbyła się uroczystość z okazji 72 rocznicy Zakończenia Okupacji Niemieckiej i Walk o Poznań, w których udział wzięła delegacja Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Programowej Tadeusz Kuraś.