W listopadzie br. w Hanowerze przebywała pięcioosobowa delegacja byłych członków polskich organizacji młodzieżowych (PZM),  które  w 1976 roku  zapoczątkowały współpracę PZM ze swoimi niemieckimi odpowiednikami z Dolnej Saksonii  („Stadtjugendring Landeshauptstatdt Hannover”). 

Delegacji przewodniczył  Wiceprzewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia im Eugeniusza Kwiatkowskiego, (były Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu), Tadeusz Kuraś, który spotkał się z Pierwszym Nadburmistrzem Hanoweru Thomasem Hermannem oraz byłym Nadburmistrzem tego miasta Herbertem Schmalstiegiem.